Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě xmob.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Ďurka s.r.o., IČ: 25835351. Nabídka prezentovaného sortimentu na těchto stránkách sdružuje produkty více prodejců a prodej nabízeného zboží se řídí zde uvedenými obchodními podmínkami, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Objednávka zboží

Na stránkách www.xmob.cz je kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je vždy potvrzena na základě poptávky. Postup jak nakupovat naleznete zde http://www.xmob.cz/text/jak-nakupovat.

Objednání je možné pouze prostřednictvím elektronického obchodu www.xmob.cz (dále jen "e-shop"). K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Tato odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Před odesláním objednávky má kupující povinnost si ověřit cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.

V případě že kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Dodací podmínky

Viz doprava.

Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit uskutečněnou objednávku bez sankce do 12 hodin od objednaní. Po této době lze objednávku zrušit bez udání důvodu jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující zruší uskutečněnou objednávku po stanoveném termínu, tak je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním. Uskutečněním objednávky berete na vědomí, že každá objednávka je ze strany zákazníka závazná dle obchodních podmínek (Obch. Zák. §544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude zaslaná objednávka zákazníkem převzata nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši až 500 Kč.

V případě, že bude objednávka ze strany zákazníka zrušena ještě před expedicí, může si prodejce nárokovat dle OZ §545 smluvní pokutu za porušení kupní smlouvy ve výši až 50 % z hodnoty zrušené objednávky. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny k vymáhání právní cestou včetně všech nákladů s tím spojených.

V případě nevyzvednutí odeslaného zboží na základě uskutečněné objednávky je kupující povinen uhradit dodavateli vzniklé náklady za balné ve výši 30 Kč a poštovné, které jsme museli uhradit České poště za doručení objednaného zboží ve výši 120 Kč, celkové náklady činí 150 Kč.

Uvedenou částku je nutné neprodleně zaslat na náš účet, který bude uveden v emailu nebo v dopise o zaplacení.

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit předpokládanou dobu dodání (uvedena na Vaší objednávce) a to až o 30 pracovních dnů. V případě, že dojde ke zpoždění u předpokládané doby dodání, budeme Vás o tomto zpoždění informovat e-mailem.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny dodavatele. Případně tak může učinit osobně.

Při odstoupení je nutné uvést číslo dokladu a účet kupujícího na který mu bude do 14 kalendářních dnů poukázána částka.

Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stanovisko.

  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu atd.)
  • kopie dokladu o koupi
  • zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato)
  • v případě, že je zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je dodavatel oprávněn požadovat uvedení zboží do původního stavu a uplatnit soudní cestou náhradu vzniklé škody na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.)
  • dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 14 kalendářních dnů od obdržení zásilky

Ceny

Ceny uvedené na e-shopu jsou vždy aktuální. U produktu je uváděna koncová cena. V ceně produktu je již zahrnut recyklační poplatek dle aktuálního sazebníku.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání.

Vyjímku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání slouží výhradně pro naši interní potřebu a k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze.

Využíváním služeb internetového obchodu xmob.cz zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování a s příležitostným zasláním obchodního sdělení formou emailové komunikace.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2006 a nahrazují veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na xmob@xmob.cz