Záruční doba

Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ). A proto se tento údaj může lišit. Pokud není uvedeno jinak je na všechno nové zboží nabízené na našem e-shopu záruka min. 24 měsíců.

Nesrovnalosti

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě její opravou v případě je-li zboží vadné a nebo výměnou, je-li zboží nevyhovující (toto však záleží na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím); není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od kupní smlouvy bude nutno výrobek zaslat na adresu naší kamenné provozovny Xmob Ďurka s.r.o. Sokolská 416 Zlín 760 01 a do 14 dnů od doručení zásilky na provozovnu bude částka za objednané zboží poukázána na účet kupujícího. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Poškození zboží vlivem častého používání

Upozorňujeme také zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku vlivem častého používání nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Děkujeme za pochopení.

Kde reklamovat

Opravu zajistí prodávající u smluvního autorizovaného servisu. Buď Vám bude doporučeno servisní středisko na které se obrátit pro rychlé a bezproblémové vyřešení Vaší reklamace a nebo bude nutno zaslat reklamované zboží na naši adresu a my pak podnikneme potřebné kroky.

Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup: Zvolte na našich stránkách odkaz “Kontakt” a spojte se s námi telefonicky nebo e-mailem, kde se Vám bude věnovat obchodník, který sdělí další postup. Pokud to bude možné, doporučíme Vám kontaktovat specializované středisko. U kterého bude Váš požadavek vyřízen. Pokud není pro daného výrobce smluvní partner ve Vaší lokalitě k dispozici, bude nutno výrobek zaslat na adresu naší provozovny Xmob Ďurka s.r.o. Sokolská 416 Zlín.

Zboží zasílejte pouze v originální obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu nebo do sídla naší firmy. Prosím pozor. I při osobním předání reklamace v sídle firmy, je nutné zboží předat včetně původního obalu nebo odpovídajícího obalu zajišťující bezpečný transport. V opačném případě prodávající neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu.

Doručení reklamovaného zboží

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu a nebo nebude odesíláno do autorizovaného servisního střediska, ale do naší firmy, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží včetně příslušenství používejte výhradně originální obaly. Doporučujeme zboží vždy posílat k tomu určenou službou a pojištěné.

Děkujeme, že respektujete výše uvedený postup a pomáháte nám tak efektivně řešit možné potíže.